Klubnyheder

Ordinær Generalforsamling THH

31. august 2019, 16.11

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Team Helsinge Håndbold

Mandag den 16. september 2019, kl. 19.30 Høyer's lounge i Helsinge hallerne

Dagsorden i henhold til lovene

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse

På valg er kassereren, Hans Peter Dueholm og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer (Morten Prang og Pernille Hansegaard)

Morten og Hans Peter er villige til genvalg.

Carlos Bruselius har desværre valgt at udtræde af bestyrelsen pr. medio august - og der skal derfor vælges et medlem for en 1-årige periode. Bestyrelsen foreslår Thomas Reuter  til denne post

 6. Valg af revisor

Michael Nielsen er villig til genvalg

 7. Eventuelt

På vegne af bestyrelsen

Hans Peter Dueholm

Klubnyheder