Generalforsamling

Referat

Ordinær generalforsamling den 8. maj 2019

Referat


Ekstraordinær generalforsamling den 28. august 2019

Referat


Ordinær generalforsamling den 25. maj 2020

Referat


Ordinær generalforsamling den 19. maj 2021

Referat