Klubnyheder

Generalforsamling i THHs venner

2. april 2019, 14.35

Der afholdes generalforsamling i THHs venner onsdag den 8. maj kl. 18.30 i Helsinge hallen.

Dagsorden i flg lovene

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt 

Vedr. punkt 6 er der indkommet et forslag om at nedlægge foreningen.

I forventning om at dette punkt vedtages - indkaldes der hermed også til en ekstraordinær generalforsamling den 22. maj kl. 18.30 i Helsinge Hallen

Klubnyheder