Klubnyheder
W1siziisijiwmtcvmtevmzavn2v5z2f5cng0a19mzwfkzxjib2fyzf9ib2xkc3bvcnqxlmpwzyjdxq?sha=eba41dccc2559d4a

Referat fra Generalforsamlingen 2023

13. september 2023, 19.36

THH Generalforsamling 13. september 2023

 

Referat:

 

Der blev budt velkommen og de fremmødte godkendte at der var fortaget rettidig indkaldelse til generalforsamlingen og godkendte ligeledes dagsordenen.


·       Valg af dirigent: Finn Klittgaard blev valgt

·       Aflæggelse af beretning: Kim Adeltoft fremførte bestyrelsens årsberetning uden yderligere kommentarer fra de fremmødte.

·       Fremlæggelse af revideret regnskab: Thomas Thomsen fremlagde årets regnskab uden yderligere kommentarer fra de fremmødte og Michael Nielsen godkendte det som revisor.

·       Indkomne forslag (husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før): Ingen forslag var modtaget

·       Valg af bestyrelse

o   Bestyrelsesmedlem Käthe Bech Christensen modtager ikke genvalg

o   Bestyrelsesmedlem Kim Adeltoft modtager ikke genvalg

o   Bestyrelsesmedlem og kasserer Thomas Thomsen modtager genvalg

o   Andreas Grønbæk  opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 2 år.

Andreas Grønbæk og Glenn Hansen vælges ind i bestyrelsen, begge for 2 år.

·       Valg af revisor:

o   Michael Nielsen modtager genvalg: Michael genvalgt for 1 år

·       Eventuelt: Intet til eventuelt 

W1siziisijiwmtkvmdmvmjmvmxp1oha5bnf5d19ta3lzy3jhcgvycziwmtkwmzizlmpwzyjdxq?sha=13eb2bab1fc85347