Klubnyheder
W1siziisijiwmtcvmtevmzavn2v5z2f5cng0a19mzwfkzxjib2fyzf9ib2xkc3bvcnqxlmpwzyjdxq?sha=eba41dccc2559d4a

Referat af THH generalforsamling 2022

22. september 2022, 20.22

Referat af THH generalforsamlingen 2022

                                                

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Indkomne forslag (husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
 • Valg af bestyrelse
  • Formand Jannie Møller Rasmussen modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Thomas Reuter modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Anders Brink modtager ikke genvalg
  • Marianne Dideriksen opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 2 år.
  • Jacob Thorslund Lie opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 2 år.
  • Käthe Bech Christensen opstiller til posten som menig bestyrelsesmedlem - 1 år.
 • Valg af revisor:
  • Michael Nielsen er villig til genvalg
 • Eventuelt 

Referat:

 • Valg af dirigent, Finn Klittgaard vælges
 • Aflæggelse af beretning fremføres af Kim Adeltoft. Ingen indvendinger eller kommentarer.
 • Kassereren Thomas Thomsen fremlægger revideret regnskab. THH håndbold har en sund økonomi med en egenkapital på +600tdkk hvilket vurderes at være fornuftigt i disse tider, da Covid-19 har lært os, at der kan komme perioder hvor økonomien kan komme under pres.
 • Ingen indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse:
  • Formand Jannie Møller Rasmussen genvælges
  • Bestyrelsesmedlemmerne Thomas Reuter og Anders Brink træder ud af bestyrelsen og ønskede ikke genvalg
  • Marianne Dideriksen vælges ind som menig bestyrelsesmedlem for 2 år
  • Jacob Thorslund Lie vælges ind som menig bestyrelsesmedlem for 2 år
  • Käthe Bech Christensen vælges ind som menig bestyrelsesmedlem for 1 år
 • Michael Nielsen genvælges som revisor.
 • Ingen punkter til eventuelt

 

Tak for god ro og orden på mødet.


 

 

W1siziisijiwmtkvmdmvmjmvmxp1oha5bnf5d19ta3lzy3jhcgvycziwmtkwmzizlmpwzyjdxq?sha=13eb2bab1fc85347