Klubnyheder
W1siziisijiwmtcvmtevmzavn2v5z2f5cng0a19mzwfkzxjib2fyzf9ib2xkc3bvcnqxlmpwzyjdxq?sha=eba41dccc2559d4a

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

7. september 2021, 16.12

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 22.9 kl. 19.00 i Nøller's Lounge i Helsinge Hallerne.  


Dagsorden i henhold til vedtægterne


  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag (husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
  5. Valg af bestyrelse (På valg er kassereren,  og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer for 2 år - og evt. 1 ekstra bestyrelsesmedlem for 1 år.  Bestyrelse indstiller Thomas Thomsen som nyvalg til kassererposten.  Maria Kragh er villig til genvalg, mens Kasper Willer og Hans Peter Dueholm udtræder af bestyrelsen.  Hvis Thomas Thomsen vælges til bestyrelsen skal der vælges et nyt medlem for 1 år.)
  6. Valg af revisor (Michael Nielsen er villig til genvalg)
  7. Eventuelt


W1siziisijiwmtkvmdmvmjmvmxp1oha5bnf5d19ta3lzy3jhcgvycziwmtkwmzizlmpwzyjdxq?sha=13eb2bab1fc85347