Klubnyheder
W1siziisijiwmtcvmtevmzavn2v5z2f5cng0a19mzwfkzxjib2fyzf9ib2xkc3bvcnqxlmpwzyjdxq?sha=eba41dccc2559d4a

Referat fra THH venners generalforsamling

26. maj 2021, 15.00

Referat fra generalforsamlingen i Team Helsinge Håndbolds Venner

Afholdt d. 19. maj 2021 i Helsinge hallen.


Valg af dirigent: Af de fire fremmødte personer fra bestyrelsen, blev Hans Peter Dueholm valgt.


Valg af referent: Søren Hunnerup blev valgt.


Aflæggelse af beretning: Formand Søren Hunnerup fremlagde årets beretning og denne blev enstemmigt godkendt.


Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasser Morten Birk fremlagde foreningens revideret regnskab, regnskabet blev godkendt.


Indkomne forslag: Ingen


Valg af Bestyrelse – På valg var:


Formand: Søren Hunnerup – genvalgt


Bestyrelsesmedlem: Hans Peter Dueholm – ønskede ikke genvalg, men forsætter dog med at stå for teaterholdet.


Bestyrelsesmedlem: Peter Munch Nielsen – på valg. Peter har givet udtryk, at hvis vi kunne finde en anden, ønskede han ikke genvalg. Hvilket ikke er lykkedes for os.


Valg af suppleanter: Ingen valgt


Valg af revisor: Michael Nielsen – genvalgt


Valg af revisorsuppleant: Uffe Hendriksen – genvalgt


Eventuelt:

THH’s venners fremtid som forening, blev drøftet og der blev aftalt, at på grund af manglende interesse for og opbakning til Vennerne vælger vi, at vi fremover er en bestyrelse af proforma. Da vi ifølge foreningens vedtægter minimum skal være fem medlemmer i bestyrelsen og p.t. er vi kun tre - fire medlemmer, vil det rent praktisk sige at vi ikke har en bestyrelse. 


Vi har besluttet at vi vil indkalde hovedbestyrelsen til et møde umiddelbart efter sommerferien for at drøftet den meget uheldige situation, som vi står i lige nu.


Referent og formand

Søren Hunnerup

W1siziisijiwmtkvmdmvmjmvmxp1oha5bnf5d19ta3lzy3jhcgvycziwmtkwmzizlmpwzyjdxq?sha=13eb2bab1fc85347